Göteborgsområdet

 

* = Legitimerad psykoterapeut
Namn i blått = egen hemsida

Centrum

Birgitta Gustafsson* Spec. familjeterapi och handledare i psykosocialt arbete, RDTh England.Tel 0708579987
Skeppsbron 5-6
E-post: bigustafsson@yahoo.se
Spec: Familjerådgivare, tar emot par, familjer och enskilda. Privat familjerådgivning i centrala Göteborg sedan 1990.

Ulrika Geinäs* Tel: 070-293 18 86. Diakon, teol.kand, familjeterapeut/familjerådgivare. PDT, inklusive IPT korttidsterapi. Tel 070-325 45 33
Södra vägen 61/Korsvägen
E-post; ulrika.geinas@gmail.com
Spec: Möter enskilda, par och familjer. Psykodynamisk terapi,inklusive IPT, korttidsterapi som fokuserar på betydelsen av relationer.
Privat mottagning i centrala Göteborg, reducerat pris för studenter och pensionärer.

Vasastaden

 

Linnéstaden

Ingela Khodr*, Fil.kandidatexamen. Tel: 031-775 55 87, mob: 070-605 89 52
Prinsgat.12, 41305 Göteborg
E-post: ingela@idem-psykoterapi.se
Spec: Psykoterapi med psykoanalytisk inriktning vuxna och unga vuxna.

Majorna

Partille

Anne-Christine Nordström* och EMDR utbildad, steg 1. Tel 0729-300722
Smedjegårdsvägen 3 i Partille
E-post: a-c.nordstrom@hotmail.com
Spec: Korttids och längre indivuduell psykoterapi. Gruppterapi. Kris och trauma terapi.
Sorg, depression och relationssvårigheter mm. Reducerat pris för studenter och pensionärer.

 


 

Jag vill registrera mig som psykoterapeut