Malmö och Lund

 

Malmö

Albin Tanke* Teol. kand./präst. Telefon: 0736-849028

Linnégatan 17, Limhamn
E-post: albin.tanke@svenskakyrkan.se 
Spec: Korttids- och långtidspsykoterapi. Särskild kunskap kring existentiella och relationella problem. Även fördjupad kunskap i traumabearbetning, kriser, behandling av panikångest etc.
Johan Hagström Präst, Tel. 040/78211,
Själbodgatan 4b; vån 4; 211 35 Malmö och
Billeplatsen 2; 252 23 Helsingborg
E-post: info@familjeterapeuterna.com
Spec: Familjeterapi, ackrediterad IPT terapeut, auktoriserad Familjerådgivare, certifierad i Sorgbearbetning, lång erfarenhet av LSS insatser till familjemedlem i hemmet.

Ann Stevens*, Leg. sjukgymnastTel: 0733 805415
Exercisgatan 2A, 211 30 Malmö
E-post:annstevens@live.se 
Spec: Depression, oro, ångest, psykosomatiska besvär, sexuella övergrepp, ätstörningar.

 

Christina Elvhage*. Socialpedagog. Tel: 0707 23 20 17
Gustav Adolfs Torgs Psykoterapimottagning, 211 38 MALMÖ
E-post:elvhage@gmail.com
Spec: Oro-ångest-nedstämdhet-relat ionsproblem-barn och föräldrabehandling-sorg-krisreaktio ner.

 

Helsingborg

 

Kristianstad

Henrik Altréus* Leg Psykolog, KBT-inriktning. Tel: 0708857637
Föreni ngsgatan 12, Kristianstad
E-post: mail@psykologmalmo.se
Spec: KBT och Coaching. Företagshälsovård. Hypnosbehandling.

Lund

Kristoffer Aspelin* Leg.psykolog. Tel: 0768-312256
Mottagning: Drottensgatan 2, 222 23 Lund.
E-post: kristoffer.aspelin@psykolog.net
Spec: Psykodynamisk psykoterapi, relationsproblem, ångest, nedstämdhet, kriser. Jag har 10 års erfarenhet som psykolog och psykoterapeut i vuxenpsykiatri. Jag tar emot vuxna och unga individuellt och i par. Jag erbjuder längre eller kortare psykoterapier utifrån önskemål och behov.

Karlshamn

Jan Karlsson* .Leg. Sjuksköterska/ Lärare och handledare. Mobil 0708-692696.
Tostarps skolväg 12, 37492 Asarum
E-post: Jan.Karlsson@hh.se 
Specialitet: KBT, familj, par, Kris, depression, ångest, tvång. Äldre som vill skapa ett bättre liv.

 

Ystad

 

 


Jag vill registrera mig som psykoterapeut