Övriga Götaland

 


* = Legitimerad psykoterapeut
Namn i blått = egen hemsida

Halmstad

 


Jönköping

Marie Rahlén-Falk. Socionom och Leg.Psykoterapeut. Tel: 036-710126 mobil 070-2477049
Sjömansgatan 18, 55312 Jönköping
E-post: marierahlen@hotmail.com
Spec: Systemteoreti, familjeterapi, nätverk. Barn och ungdom. Handledning och konsultation.

Britt Werneskog, leg. sjuksköt, leg. barnmorska, fil.kand, handledare
Mottagning: Gamla rådhuset, Jönköping
E-post: britt@werneskog.com
Spec; Psykodynamisk psykoterapi, Korttidsterapi, Krisstöd och krisbearbetning, Egenterapi i samband med utbildning, Konsultation, relationsproblem, livskriser. Handledning enskild/grupp. Vårdavtal med Jönköpings läns landsting

Aneby
Carina Canler* Socionom. Tel : 073-512 03 44
Stigbergsvägen 4. 578 33 Aneby
Spec; Psykodynamisk och systemteoretisk inriktning. Erbjuder psykoterapi för enskilda, par och familjer.

K

Lidköping

Lars-Åke Grubbström* Pastor. Tel: 0510-202 24, 0707-20 48 29
Fabriksgatan 4 Ingång 7, Lidköping (Även Skövde)
E-post: androm@telia.com
S
pec: EMDR, Symboldrama, Schematerapi, IPT (Interpersonell Terapi)Arbete med Drömmar (Certrifierad av Drömgruppsforum)

 

Skövde

Eva Lindmark* Socionom. Tel: 0768-658 204

E-post: eva.lindmark@entrance.se
Spec: Psykoterapi ungdomar och vuxna, familjerelaterade problem, konsultationer


Ängelholm

Jag vill registrera mig som psykoterapeut