Övriga Svealand

 

* = Legitimerad psykoterapeut
Namn i blått = egen hemsida


BORLÄNGE

Roger Eriksson* Leg Psykolog, Spec i Klinisk psykologi, Handledare.Tel:073-9574414.
Stureg.15, Borlänge.
E-post: repsykologkonsult@gmail.com
Spec: Psykologutredningar. Handledning och coaching. Integrativ psykoterapi med en relationell psykodynamisk grund.

 

Falun

 

Uppsala

Ditte Liss* Fil.mag. musikterapeut, leg. arbetsterapeut.Tel: 076-249 6327
Drottninggatan 12, Uppsala
E-post: dittanliss@live.com
Spec: Psykodynamisk psykoterapi, kreativa metoder, mindfulness m.m.

Eva-Maria Lindström* Leg psykolog Telefon 018 -69 21 20
S:t Olofsgatan 12
E-post: eva-maria.lindstrom@telia.com
Spec: Psykodynamisk inriktning. Jag arbetar dels med korta kontakter om 4 ggr (problemorienterande samtal) och dels med längre psykoterapier och handledningar. Jag har abetat mycket med traumatiserade.
Jag arbetar också på spanska och har vana vid att arbeta med hjälp av tolk. Jag tar också emot ungdomar och par.
Jag har handlett personalgrupper under många år.

 

Västerås

 

Eskilstuna

Bengt Holm* Tel: 016-14 72 10
Köpmangatan 58, 633 40 Eskilstuna
E-post: tuna.psykoterapi@telia.com
Spec: Klicka på Bengt Holms namn och se hemsidan

Katrineholm

Birgitta Johansson* Leg psykolog  T: 0150-783 44 Drottninggatan 4B, 641 30 Katrineholm
E-post: pik.bj@telia.com
Spec: Psykodynamisk individualpsykoterapi

Catharina Aminoff Sörberg* Beteendevetare, tel 070-3202802
Jägaregatan 21 641 32 Katrineholm.
E-post: catharina.aminoffsorberg@gmail.com
Spec: Lång eller korttidsterapi vid kriser, relationsproblem, identitetsproblem, psykosomatiska problem. Är mån om att integrera det senaste inom olika terapeutiska inriktningar. Handledning för grupper.

Linköping

Lena Fransson*.Leg barnmorska, leg sjuksköterska. Tel: 0730-22 46 25
Adress: Torggatan 4 2tr, 582 19 Linköping
E-post: lena@lfpsykoterapi.se
Spec: Affektfokuserad relationell psykoterapi. Stödsamtal, parterapi, egenterapi under utbildning samt handledning.

Norrköping

 

 

Nyköping

Niko Laine* Fil.kand. handledare, lärare i kognitiv psykoterapi. Tel: 073-416-3404
Kris och Traumacentrum Sörmland, Fruängsgatan 22 A, 611 31 Nyköping
E-post: beregoffskys@yahoo.se
Spec. Kris- och traumahantering samt behandling, EMDR, Individualpsykoterapi, Parpsykoterapi, Kognitiv psykoterapi, Handledning, Konsultation.

Karlstad

 

Arvika

Lillemor Hallberg* Leg psykoterapeu t. Tel: 0570-14 882, Mobilnr: 070-27 39 418
Kyrkogatan 14A
E-post: hallberglillemor@hotmail.com
Spec: Samtalsbehandling i grupp och individuellt för ångest, depression,stressrelaterade besvär och relationsproblem.
Gruppanalytiskt orienterad psykoterapi. vilket är en relationsinriktad psykoterapi på psykodynamisk grund. Handledare i psykoterapi och socialt behandlingsarbete.

 

Eva Gräsberg* Leg sjuksköterska, leg psykoterapeut.  tel 070-3619565

Psykoterapimottagning Eva Gräsberg
Kyrkogatan 14 A 671 32 Arvika
E-Post: Eva.grasberg@gmail.com
Spec: Legitimation på Psykodynamisk grund. Arbetar integrativt, specialinriktning kris/traumaterapi. Arbetar med vuxna.

 

 

Örebro

Eva Sintring* Socionom/leg.psykoterapeut. Tel 070-6262 152.
Mottagning i Örebro och Stockholm.
E-post: eva.sintring@telia.com
Spec: Individualterapi såväl långtidsterapi med djupare bearbetning som enstaka konsultaioner, kris- och stödsamtal, rådgivning. Beroendeproblematik. Livsfrågor. Stresshantering, handledning, coaching.

Anna SundbergPräst, pedagog, leg.psykoterapeut (utbildad vid St.Lukasinstitutet i Stockholm). Tel.0705979100.
Skolgatan 36G ,70364 Örebro
E-post: mptab00@gmail.com
Spec: Psykodynamisk individuell terapi, konsultation, handledning, existentiella samtal. Inga väntetider. Studentrabatt.
Mottagning:

 


 

Jag vill registrera mig som psykoterapeut