Stockholmsområdet

 

STOCKHOLMSOMRÅDET * = Legitimerad psykoterapeut Namn i blått = egen hemsida


Södermalm

Högalids församling

Lennart Melander* Leg psykolog, specialist i klinisk psykologi. Auktoriserad familjerådgivare.  T: 0760-39 13 49, Högalids kyrkväg 7, 2 trappor. Även mottagning i Solna, Råsundavägen 110, 2 tr.

E-post: lennart.melander@gmail.com
Spec: Långa och korta psykoterapier med psykodynamisk inriktning. Psykodynamisk och kognitiv familjeterapi/parsamtal. Handledning, konsultationer. Även missbruksproblem, utbrändhet och kristerapi. Relationsproblem, livkriser, depression, oro, ångest. Also therapy in English.

Förutom genom personligt besök på mottagningen kan vi mötas genom videosamtal eller telefon

Margareta Levén* Leg psykolog, tel: 070-488 89 13. Varvsgatan 19, Södermalm
E-Mail: margaretaleven@msn.com
Spec: Psykodynamisk psykoterapi, ungdomar och vuxna. Konsultation. Kris,trauma,flyktingtrauma.

 

Julianna Weiss* Leg psykolog,  specialist i klinisk psykologi, tel 0707  81 70 16. Drakenbergsgatan 49, T-bana Hornstull
E-post: julwei@ymail.com
Spec:  Längre psykoterapi, kortare konsultationer, rådgivning, symboldrama, tonårsterapi, föräldrastöd, parsamtal. Fokus: relationsproblem, oro, ångest, lättare fobier, traumatiska minnen, identitetskonflikter. Snabba tider, även kvällar. Fokus: relationsproblem, livskriser, traumabearbetning, oro, ångest, lättare fobier och tvång. Kognitiv inriktning, vid behov kbt.

Katarina församling, Södermalm

Hans Larsson*, Socialpedagog T: 073-70 70 150 Katarina Bangata 56
E-post: info@hanslarsson.se
Spec: Psykodynamisk individualpsykoterapi. Tonåringar och vuxna. Par och familjesamtal. Föräldrarådgivning. Livskriser, depression och utbrändhet. Även konsultationer och handledningar.

 

Berit Langhammer* Tel:070-3498006 Södermannagatan 5
E-post: la.berit@telia.com
Spec: Missbruksproblematik, psykiska och relationella problem,nedstämdhet,ångest, separationer. Korttidsterapi erbjudes i vissa fall. Utredningar utifrån KAPP- karolinska psykodynamic profile.

 

Agneta Rolf*, Leg psykolog. Handledare i psykoterapi. Tel: 720 11 27 Folkungagatan 79, 1tr
E-post: agnetarolf@telia.com
Spec: Relationsproblem och personlighetsproblematik. Depressioner, ångest, kriser och svårigheter med självkänsla. Livskriser. Ungdomspsykoterapi. Adoption. Kortare och längre kontakt er. Även handledning och konsultation.

 

Anders Thunholm, Socialpedagog, Tel:070 79 68 557, Ringvägen 64,
Spec: Inriktning barn och ungdom.

Caroline Stenqvist* Legitimerad arbetsterapeut. Tel. 070-79 69 017 Katarina Bangatan 56.
E-post:info@carolinestenqvist.se
Spec. Psykodynamisk individualpsykoterapi (tonåringar,unga vuxna samt vuxna),parterapi, korttidsterapi,stödsamtal. Variera de problematik som depression,livskriser,separationspr oblem,relationsproblem,stressrelater ade problem,trauman. Familjerådgivning.

 

Anna-Clara Billengren*, telefon 070-2416107 Götgatan 103, 11662 Stockholm
E-post:  abillengren@gmail.com
Spec: Självbild, självkänsla, relationsproblem, ungdomsterapier m.m.

 

Annette Fredriksson*,Socionom. Tel: 0704659250 Åsö psykoterapimottagning, Åsögatan 155
E-post: kbt.fredriksson@gmail.com
Spec: KBT-inriktning, par-och familjeterapeut samt utbildad i ACT och mindfulnessbaserad behandling.

Benny Pluss*, Socionom och handledare, Mobil: 0738-017941 Åsögatan 122, 2tr Stockholm
E-post: Info@benypluss.se
Spec: Vuxna, unga vuxna och par. Relationsproblem, kriser, stressreaktioner, existentiella svårigheter i livssituationen.

 

Suzanne Gieser* Fil dr, leg psykoterapeutInger Karlsson.* Socionom, familjeterapeut. Tel: 070-4900363Suzanne Gieser, Fil. Dr. Tel: 0702361089 Fjällgatan 23B
E-post: sg@gieser.se
Spec: Integrativ terapi, relationell, interpersonell, kognitiv, relationsterapi, par – och familjeterapi, enskilda, . Längre och kortare terapier, rådgivning.

 

Lena Åstrand* Socionom, Auktorisation i KBT, 0709 64 46 72 Hallandsgatan 48
E-post: info@lenaastrand.se
Spec: Integrativ och Relationell inriktning, Personlig utveckling.

Sofia församling, Södermalm

Göran Karlsson* FIl.kand, tel: 070-5953105 Åsögatan 155, 116 32 Stockholm.
E-post: goran.karlsson1@telia.com
Spec; Psykoterapi för idivider, par och familjer kortare eller längre kontakter. Fokus: relationer, affekter och anknytningsmönster. Erfarenhet av barn och vuxna.

 

Mari Melin* Leg.psykolog, tel.08/841392 Lindvallsplan 4
E-Mail: marimelin@hotmail.com
Spec: Bildterapeut, Psykodynamisk,vuxna och tonåringar. Bildterapi, EMDR, handledning,konsultation.

 

Johan Lindroth* fil kand i beteendevetenskap. Tel; 0709-426 527
Götgatan 103
E-post: johanlinanlindroth@hotmail.com
Spec: Trauma, depressioner, kriser, unga vuxna

.

Maria församling, Södermalm

Gunnel Garpe* Leg psykolog, tel: 658 59 20, 070-484 96 89 Södermalms Psykoterapimottagning, Lehusens gränd 2
E-Mail: gunnel.garpe@gmail.com
Spec: Psykoterapi, korta till längre kontakter. Kriser, trauma, oro, depression, självförtroendeproblem mm. Graviditet och tidigt föräldraskap.

 

Catarina Pielbusch* Leg sjukgymnast, tel: 0730-310696. Tavastgatan 29 11824 Stockholm
E-post: cpielbusch@gmail.com
Spec; Relationell psykoterapi. Affektfokuserad Traumaterapi,EMDR. Korta och längre terapier.

Teresa Palm Berglund* Fil. Lic. Tel 070 8204102 Magnus Ladulåsgatan 48, Södermalm
E-post: teresa@konfidentia.se
Spec: Kriser, behov av förändring. Konsultationer. Kortidsterapier 10- 20 gg. Rehabiliteringsstöd.

 

Irene Söder Altschul* Leg psykolog, handledare T: 91 22 58 Svartensg. 5, 116 20 Stockholm
E-post: irenealtschul@hotmail.com
Spec: Psykodynamisk individualterapi för vuxna med en relationell, objektrelationsteoretisk och självpsykologisk inriktning. Ätstörningar, trauman, ångest, fibromyalgi, självförtroendeproblem, livskriser. Handledning i psykoterapi och psykiatriskt behandlingsarbete.

.

Gamla stan

Ulrika Sturidsson* Socionom. Tel: 08-20 20 11, 070-309 20 25. Prästgatan 19
E-post: ulrika@sturidsson.se
Spec: KBT inriktning. Depression, ångest, relationsproblematik, utmattningsproblematik, arbetsrelaterade problem.

Vanja Forsberg*. Socionom. Tel 070-2921098. Stortorget 3 i Gamla Stan. 070-2921098
E-post: vanja.forsberg@stockholmterapi.se
Spec: Jag tar emot ungdomar och vuxna för: korttidsterapi (ca 12 ggr), kortare kristerapi och längre psykoterapi.

Norrmalm – City

Tove Drapier* Leg. Psykolog, Grundläggande utbild. i parterapi (Emotion Focused Couple Therapy). Tel: 073-586 80 62 Wallingatan 3B
E-post: tovedrapier@hotmail.com
Spec: Panikångest, föräldraskap, parterapi, mentaliseringsbaserad terapi, symboldrama, relationell, affektfokuserad psykoterapi, handledning, utbildning/föreäsning

Elisabet Lannfelt* Leg psykolog. Tel: 073-6209812 Kammakargtan 35A
E-post: elisabetlannfelt@hotmail.com
Spec: Kognitiv psykoterapeut, ätstörningar, depressioner, ångesstörningar, relationsproblem och ätstörningar.

 

Ylva Vejrich-Dieden* Socionom, tel 08/94 34 94 vard 21.00- 21.30 annars 070/690 09 81 Olofsgat 10, 111 36 Stockholm
E-post: y.vejrich@spray.se
Spec: Psykoterapi med vuxna, unga vuxna även par och föräldrarådgivning. Handledning o konsultation, utbildningsterapier. Coaching vid livsval- o karriärutveckling och ledarskap. Kognitiv psykoterapi, lärar-och handledarutbildad.

 

Eva Hansson* Socionom. Tel: 50860054. Kammakargatan 48
E-post: eva@hanssons.net
Spec: Psykodynamisk terapi,längre och kortare kontakter. Krissamtal,stödsamtal.Depressioner, ångest,relationsproblem, stressrelaterade problem/utbrändhet.

 

Maud Hellzèn* Leg läkare. Tel:  070-2931886 Kungsgatan 29 ℅ Psykologateljèn.
E-post: maud.hellzen@gmail.com
Spec: Psykodynamisk terapi, Kognitiv beteendeterapi , Konsultation, Kristerapi.

Niko Laine. Leg. psykoterapeut, handledare och lärare i kognitiv psykoterapi.Tel. 0734-163404 Sveavägen 74, Stockholm
E-post:beregoffskys@yahoo.se
Spec: Psykoterapeutisk behandling, kognitiv inriktning, anknytningsteoretiskt perspektiv. Individer samt par. Behandling av PTSD, trauma i nutid samt uppväxttrauma, komplex traumaproblematik. Verksamhet nationellt samt internationellt i konfliktområden.

 

Christer Ekelund* Leg psykolog. Tel: 070-777 05 27 Norrbackagatan 8
E-post: christer.ekelund@telia.com
Spec: Psykoanalys, psykodynamisk psykoterapi, korttidsterapi och stödsamtal med vuxna, ungdomar och barn samt spädbarn med föräldrar. Livskris, ångest, depression, relationsproblem etc. Även handledning och utbildningsterapi.

 

Ulrika Theolin* Familjebehandlare, suicidolog. Tel: 070- 46 55 471 Luntmakargatan 52
Epost: ulrika.theolin@sll.se
Spec: Realationsproblem, depression,ångest, självmordsbeteende, arbets och skolrelaterade problem.

 

Vanja Forsberg*, Socionom. Tel: 070-2921089 Holländargatan 23 Stockholm
E-post: vanja.forsberg@stockholmterapi.se
Spec: Korttidsterapi (ca 12 ggr), längre psykoterapi, kortare råd- och stödkontakter, utbildningsterapier. Studentrabatt


Vasastaden

Pia Hylin* Leg psykolog Tel 070-2093173. Tre Liljor 5 (i Vasastan)
E-post: pia.hylin@telia.com
Spec:Arbete,familj,relationer,självkänsla,depression,sorg,unga vuxna,kris,studenter,utbildningsterapi.

 

Lisa Ahlstrand*, Leg psykolog. Psykoanalytiker. Tel: 070-296 19 17
E-post: lisa@ahlstrandpsykologtjanst.se
Mottagningsadress: Vallentinhuset, Sabbatsbergsvägen 8
Spec: Psykoterapi och psykoanalys. Psykologisk konsultation, kris- och samtalsstöd. Individuell coaching. Chefscoaching/chefshandledning.

 

 

Birgitta Bane*, Fil. mag. Tel 073 734 11 24
Markvardsgatan 5
E-post: birgittabane@gmail.com
Spec: Bl.a. lågt självvärde, ångest, stress, nedstämdhets- och tomhetskänslor, relations- och livsfrågor, existentiella aspekter och kulturmöten. Psykodynamiskt integrativ metodgrund (PDT). Fokus på följsamhet inför olika situationer och behov. Lång erfarenhet av att möta människor i svårighet och utsatthet. Svenska, engelska, italienska.

Gunnar Karlsson * Leg psykolog, professor och psykoanalytiker. T: 31 56 23 Tomtebogatan 6B
E-post: Gunnar.Karlsson@psykolog.net
Spec: Kristerapi, konsultationer.

 

Boel Ekdahl*. Leg psykolog, handledare. Tel: 08-471 77 00, 070-46 26 358 Upplandsgatan 49
E-post: ekdahls@yahoo.com
Spec: Relationell psykoterapi, handledning, kristerapi, stresshantering, korttidspsykoterapi, hypnos, coaching.

 

David Gustafsson* Psykoanalytiker och Leg psykolog. Tel: 08-545 930 30 Roslagsgatan 13
E-post: gustafsson.david@telia.com
Spec: Psykoanalys och psykodynamisk psykoterapi. Depression, relationsproblem, livskriser och personlighetsproblem.

 

Annika Mörner* Leg psykolog, tel: 073 7086978 Upplandsgatan 49 i Vasastan
E-post: annika.morner@gmail.com
Spec: Oro, ångest, nedstämdhet, livskriser, sexuella övergrepp, ofrivillig barnlöshet, unga vuxna och även par.

Förutom genom personligt besök på mottagningen kan vi mötas genom videosamtal eller telefon.

 

Eva-Britt Fagrell* Socionom, psykoanalytiker och familjerådgivare. Tel:0707924702. Norrbackagatan 8, 4tr. Stockholm
E-post: eva-britt.fagrell@psykoanalysen.se
Spec: Psykoanalys. Korttids/längre ind. psykodynamisk psykoterapi, parterapi. Nedstämdhet, relationssvårigheter, livskriser och depression.
Förutom genom personligt besök på mottagningen kan vi mötas genom videosamtal eller telefon.


Kungsholmen

Simone Eliane SchwankColumbia University, New York PIP Graduate
Epost: ses.schwank@gmail.com
Spec: Enskilda, par och familjer. Psykodynamisk terapi, inkl. föräldrar-barn terapi, graviditetspsykologi/föräldrarrådgivning, kort-och långtidsterapi.
Privat mottagning i centrala Stockholm, reducerat pris för studenter.
Terapispråk: Svenska, Tyska, Franska, Italienska, Engelska

 

Kerstin Nordman Olsén* Socionom, , telefon 070-958 09 45. Polhemsgatan 7 ,112 36 Stockholm
E-post: kerstin.nordmanolsen@gmail.com
Specialinriktningar: Enskild psykoterapi med unga och vuxna utifrån olika former av problematik. Lång erfarenhet av arbete med familjer, vuxna och unga med social, psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik. Familjeterapeutiskt arbete med familjer, föräldrar och par.Östermalm

Gunborg PalmeLeg. psykolog, Telefon 08-6646092 Skeppargatan 73, 11530 Stockholm

E-post: gunborg@palme.nu
Specialinriktningar: Övervikt, ätstörningar, OCD, relationer, familjeterapi, konflikter, sexuella problem, metoder: Gestaltterapi, KBT.

 

Mona Aleman* Socionom, leg. sjuksköterska, medicine magister. Dipl. psykosyntesterapeut. Tel: 0709-607 639
Sollévihuset, Kungstensgatan 2, 114 25 Stockholm
E-post: psykoterapi@maleman.se
Spec: Psykodynamisk psykoterapi med kognitiva inslag. Korttids- och långtidsterapi samt konsultation, kris- och stödsamtal för vuxna och unga vuxna. Depressions- och ångestproblematik, kris- och stresstillstånd samt sorgbearbetning. Utbildningsterapi. Studentrabatt.

 

Fil. kand. beteendevetare med psykodynamisk inriktning och  KBT. Handledare-/lärare med psykodynamisk inriktning. T 0705835457 Engelbrektsgatan 35B
E-post: emespsykoterapi@outlook.com
Spec: Psykodynamisk/psykoanalytiskt inriktad psykoterapi, korttidsterapi och handledning. Även utbildad i KBT. Vuxna, unga vuxna och tonåringar. Relationsproblem, depression, ångest, sorg, psykosomatik, smärta, ångest, stress, utmattning, PTSD, traumatisering, ätstörning. Studentrabatt.

Monica Anderson*, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, psykoanalytiker, handledare. Tel: 087830428 Brahegatan 20,Nb, Stockholm
E-post: monicaanderson@telia.com
Spec: Psykoterapi, konsultationer, parterapi, handledning. Kortare och längre samtalskontakter. Specialitet: Problem med självkänslan, ångest, depression, livskriser, relationsproblem.Stockholm utanför tullarna


Söderort – Bagarmossen

  Söderort – Farsta

Anders Högberg*, Präst, Tel 08-94 91 95 Storforsplan 1, Farsta Centrum
E-post: anders.hogberg@sverige.nu
Spec: Psykodynamisk inriktning, individ och par. Livskriser, relationsproblem, utbrändhetsproblematik.

Söderort – Tyresö Göran Karlsson* FIl.kand, tel: 070-5953105 Trollbäcken/Tyresö
E-post: goran.karlsson1@telia.com
Spec; Psykoterapi för idivider, par och familjer kortare eller längre kontakter. Fokus: relationer, affekter och anknytningsmönster. Erfarenhet av barn och vuxna.

Liljeholmen Margareta Levén* Leg psykolog, tel: 070-488 89 13. Varvsgatan 19, Södermalm ( Högalid )
E-Mail: margaretaleven@msn.com
Spec: Psykodynamisk psykoterapi, ungdomar och vuxna. Konsultation. Kris,trauma,flyktingtrauma.

Danderyd

 

 

Järfälla

 

Nacka

Inger Norman * Leg psykolog T: 073 – 6428903 Diligensvägen 132, Nacka
E-post: inger_norman@hotmail.com
Spec: Familjeterapi och kriser


Saltsjö-Boo

Björn Häggström* Leg psykolog T: 715 49 42 Östra Orminge, Saltsjö-Boo


Solna

 

Lennart Melander* Leg psykolog, specialist i klinisk psykologi. Auktoriserad familjerådgivare.  T: 08-714 07 20, Råsundavägen 110, 169 50 Solna (Gamla Råsunda) , 2 trappor
E-post: lennart.melander@gmail.com
Spec: Långa och korta psykoterapier med psykodynamisk inriktning. Psykodynamisk och kognitiv familjeterapi/parsamtal. Handledning, konsultationer. Även missbruksproblem, utbrändhet och kristerapi. Relationsproblem, livkriser, depression, oro, ångest. Also therapy in English.

Förutom genom personligt besök på mottagningen kan vi mötas genom videosamtal eller telefon.

 

Grazia M. Linderholm*, Leg psykolog, psykoanalytiker, barn- och ungdomspsykoanalytiker. Tel: 08 – 83 22 18, 0738475408 Råsundavägen 110, 169 50 Solna (Gamla Råsunda)
E-post: grazialinderholm@spray.se
Spec: Psykoterapi och psykoanalys med vuxna, barn eller ungdomar. Även kristerapi, parterapi, konsultation, handledning samt konsultation vid arbetsrelaterade problem/utbrändhet och problem relaterade till graviditet och föräldrarskap. Är medlem i Svenska Psykoanalytiska föreningen.

Förutom genom personligt besök på mottagningen kan vi mötas genom videosamtal eller telefon.

 

Åsa-Helena Borkesand*, fil. kand. psykologi, tel. 0707195847 Förvaltarvägen 5, 169 68 Solna
E-post: friskfaktorer@gmail.com
Spec: Ätstörningar, överviktsproblematik, depression, ångest, stress, aggressionsproblem, medberoende, skamproblematik, relationella problen. KBT, PDT, psykodynamisk affektfokuserad psykoterapi, relationellt- samt compassionfokuserat synsätt. Kost och träning samt basmedicin och rättspsykologi.  

 

Ingegärd Sjöblom* Leg psykolog T: 82 53 80 Psykoterapigruppen, Östervägen 4, Solna
Spec: Ind. och gruppterapi på psykodynamisk grund. Handledning
E-post: ptg@solna.mail.telia.com

Saltsjöbaden

 


Lidingö


Tumba __________________________________________________________________________________ Täby

 

Jenny Sundberg* Tel: 070/7511321 Ljungmyrsv. 2 TÄBY

E-post: jenny@jennysundberg.se Spec: Psykoterapi, krisbearbetning och stödsamtal

Tullinge Reivilä Anna-Maija. Leg psykolog, treårig utbildning till hypnosterapeut. tel 0708-753692 Pilvägen 7, 14648 Tullinge

E-post: jari.rainio@telia.com Spec: Psykodynamisk hypnosterapi, KBT för social fobi, barn,ungdom, vuxna.


Upplands-Väsby

Åkersberga

Lisbeth Hellberg* Leg psykolog T: 540 614 56 Katarinavägen 19, Österskär, Åkersberga
E-post: lisbeth.hellberg@telia.com
Spec:Psykoanalys, vuxen-, barn o ungdomspsykoterapi, konsultation, handledning. Rorschachtest.

 

Älvsjö

 

Norrtälje

James R. Samec. Master of Arts, leg. psykoterapeut, psykoterapihandledare (Ericastiftelsens utbildning och Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Tel: 08-31 33 08 (med tel.svarare) (Karlbergsvägen 49, 2 tr., 113 35 Stockholm) Norrtälje centrum. Även Gambrinusgatan 2, 112 27 Stockholm (Kungsholmen, nära Polishuset) E-post: james.samec@telia.com
Spec: Individual, parterapier och EMDR för behandling av trauma, ångest och fobier. Vuxna, ungdomar och barn. Samtal på svenska eller engelska.

Nynäshamn Jan Ljungqvist* Leg läkare, specialist i allmän psykiatri och barn- o. ungdomspsykiatri T: 070-834 92 60 Sjögatan 14, 149 34 NynäshamnJag vill registrera mig som psykoterapeutStockholms Psykologhjälp ABHemsida