Registrering av psykoterapeuter

 

Registera direkt nu

Det går bra att registera Dig direkt här. Det gör Du genom att gå ner och klicka på REGISTRERA längst ner.

Hjälp att registrera
Om du behöver hjälp, ring oss på tel: 08/714 07 20, E-posta eller skriv till oss under adress: Sthlms Psykologhjälp AB, Box 170 78,  104 62  Stockholm. För att E-posta, tryck på raden nedan:
E-post: psykoerapi@bredband.net

Kostnader
Det är kostandsfritt att registrera sig. Att vara med under den första månaden är också helt GRATIS. Önskar man stå kvar därefter är årskostnaden 300:-. Vill man också ha länk till sin hemsida kostar det istället 500:- per år. Önskar man vara med efter första månaden görs inbetalning till postgiro: 437 88 84-3, Stockholms Psykologhjälp AB. Ange namn samt stad/stadsdel.

Krav
För att vara med i registret krävs att Du är legitimerad psykoterapeut. Om Du inte har din mottagning i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Örebro, Västerås, Uppsala eller Umeå kan Du också vara med om Du är leg psykolog och bedriver psykoterapi. Du tas bort ur registret efter 30 dagar om Du inte dessförinnan sänder oss en vidimerad kopia på din legitimation, under adress: SPH AB, Box 170 78,  104 62 Stockholm. Du åtar dig att informera oss omgående när Du ej längre har möjlighet att ta nya patienter genom att skriva till oss eller sända en E-post.

Registrera nu  
Vill Du registera dig nu och komma med i vårt register med psykoterapeuter kan Du göra det genom att registrera dig nedan:

Du som är psykoterapeut och vill komma med på www.psykoterapi.nu fyller i nedanstående uppgifter.

Längst ner anges: 1. Grundutbildning (socionom, leg psykolog osv), 2. Telefon, 3. Mottagningens adress, 4. Specialinriktningar

Anmäl dig här.